La comitiva encapçalada per Antoni Sanmartí, conegut com
"Benet" que durant molts anys es va cuidar del seguiment de les festes.
Fotografia cedida per en Pep Vallès